Opłaty

Kwota abonamentu do 10- ciu godzin dziennie: 1350 zł /m-c

w okresie bez dofinansowania z UMK i UM, bez wyżywienia.

Prognozowana dotacja na rok 2018:

Dotacja z Programu Maluch: 150 zł/msc

Dotacja z UM: 1,70/godzinę= średnio około 340 zł/ msc (kwoty zostaną jeszcze potwierdzone, po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta Krakowa, na rok 2018)

Od czesnego odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków (17zł/10 godz. x ilość dni w mc). 

Dotacja w ramach programu "Maluch” 2018 pomniejsza dodatkowo czesne o 150 zł, w okresie od 01.01-31.12.2018.

 tabela ela

  

Opłatę należy wpłacać organizatorowi Klubu Terefere (SALVATE Sp. z o. o.) do 5ego każdego rozpoczętego miesiąca, gotówką bezpośrednio w kasie Klubu lub na numer

konta: Citi Handlowy: 55 1030 0019 0109 8530 0037 5105,

(w tytule przelewu: abonament Terefere, za miesiąc: ….)

W przypadku nieodebrania Dziecka o deklarowanej godzinie zostanie naliczona dodatkowa opłata za opiekę w wysokości 10 zł za każdą kolejną godzinę opieki.

Posiłki to dodatkowo płatne obiadki, dostarczane przez firmę cateringową specjalizującą się w przygotowywaniu posiłków dla małych dzieci "Alma Verde" w cenie 14 zł dziennie.