Spotkania z psychologiem

Dla rodziców poszukujących wsparcia lub odpowiedzi na pytania związane z wychowaniem, rozwojem lub emocjami ich dzieci proponujemy spotkania z psychologiem. Prowadzimy konsultacje zarówno dla rodziców jak i ich dzieci.

Nasi Specjaliści:

mgr Daria Syrecka

Wykształcenie i doświadczenie:

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ, w trakcie całościowego szkolenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty SNP PTP. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Zespole Hospitalizacji Domowej oraz w Punkcie Konsultacyjnym Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Tarnowie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i terapię rodzin. Pracowała jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Rozwoju Społecznego Bonarka CC, prowadząc warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży. Doświadczenie kliniczne zdobywała w trakcie praktyk i staży na Oddziałach Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego.

Obszar pracy oraz wykorzystywane metody:

Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Terapia rodzin. Pracuje w oparciu o paradygmaty systemowy i psychodynamiczny. Swoją pracę poddaje superwizji indywidualnej.

Dodatkowe informacje:

Rozwój zawodowy kontynuuje biorąc udział w konferencjach psychologicznych i psychoterapeutycznych.

Współorganizatorka dwóch kolejnych konferencji Seksualność Człowieka.

Prywatnie ceni dobre kino i literaturę. Wolny czas spędza z przyjaciółmi.

 

mgr Katarzyna Owsiany

Wykształcenie i doświadczenie:

Ukończyła psychologię (1996) oraz socjologię (1994) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studia podyplomowe Nauk o Rodzinie na Akademii Teologii Katolickiej (1999). Uzyskała certyfikat psychoterapeuty socjo- i somatoanalityka Polskiego Towarzystwa Somatoterapii w Krakowie i EEPSSA w Strasburgu (1997), jest dyplomowanym trenerem i superwizorem PTS. Obecnie kontynuuje szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie akademickie oraz bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Obszar pracy oraz wykorzystywane metody:

Jako psycholog – nauczyciel dyplomowany od kilkunastu lat zajmuje się dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie diagnostyki zaburzeń rozwojowych, wspomagania własnych zasobów oraz indywidualnych lub grupowych oddziaływań terapeutycznych. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizuje programy profilaktyczne, psychoedukacyjne, interwencyjne oraz mediacyjne. W swej pracy aktywizuje uczniów do poszerzania osobistego potencjału poprzez działania twórcze, artystyczne, charytatywne.

Szczególnym zainteresowaniem darzy dziedzinę somatoterapii, w obrębie której promowała stosowanie terapii śmiechem i zabawą w krakowskich szpitalach i placówkach dziecięcych. W obszarze somatoterapii stosuje także elementy Ruchu Rozwijającego, zwłaszcza w pracy z małymi dziećmi i ich rodzicami. Ponadto, bywa recenzentem literatury dziecięcej, popularyzatorem wiedzy psychologicznej w mediach oraz konsultantem w wybranych projektach. Bierze aktywny udział w konferencjach tematycznych (prezentacje referatów, warsztaty).Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także prowadzenia Grup Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową. Pełniła funkcję biegłego psychologa sądowego w zakresie dzieci i młodzieży.

Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie. Prowadzi również własną praktykę psychoterapeutyczną oraz szkolenia i treningi z zakresu psychoedukacji i terapii. Systematycznie superwizuje swoją pracę. Jest Członkiem – Założycielem Polskiego Towarzystwa Somatoterapii oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.